Op de jaarvergadering van Vereniging de Hollandsche Molen werden op zaterdag 13 april jl. drie leden van het AKG voor hun vele verdiensten in de molenwereld onderscheiden. Het bestuur van het AKG is bijzonder verheugd dat drie beroepsmolenaars die hun bedrijf kortere of langere tijd geleden hebben beƫindigd deze eer te beurt viel. Zij hebben niet alleen bijgedragen aan de instandhouding van de molens zelf, maar ook, allen gedurende tientallen jaren, door hun werk de waarde van het korenmolenaarsambacht uitgedragen. In twee gevallen werd er ook een opvolger gevonden voor hun bedrijf. De drie onderscheiden molenaars hebben een voorbeeldfunctie vervuld voor een jongere generatie en aangetoond dat het ambacht ook in de 21e eeuw levensvatbaar is.
Hans Petit en Jan Pijnappel ontvingen het Certificaat van Verdienste van De Hollandsche Molen en Hans Dobbe ontving de oorkonde en jaarprijs 2019 van het Molengiftenfonds voor Vernuft en Volharding.