Foto: Roelof Kooiker


Hans Dobbe is onlosmakelijk verbonden met korenmolen De Vlijt in Wageningen.
In 1979 nog een troosteloze romp, nu een bruisend werktuig dat middenin de samenleving staat. Nadat de gemeente de molenromp in 1972 had aangekocht en had laten restaureren heeft Hans hem inwendig optimaal ingericht om graan te malen voor bakkers en particulieren. Het leidde tot een omzet van zo'n 15 tot 20 ton per week. En hij wist in de molen een goedlopende molenwinkel te realiseren met een flinke omzet.
Ondertussen deed Hans heel veel aan molenpropaganda, hij wist vele duizenden mensen naar de molen te krijgen. Hoogtepunt is daarbij de jaarlijkse Molenmarkt die al 40 jaar bestaat, en waarin de molen een centrale plaats heeft tussen bijna 120 kramen, en wel 10.000 bezoekers.
Ook op het gebied van de bescherming van de vrije windvang van de molen boekte Hans successen, waarvoor hij in 2009 de Evert Smit molenbiotoopprijs van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars ontving. Hans was ook nauw betrokken bij de opleiding van korenmolenaars; hij was vijf jaar voorzitter van het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde.
Voorts zorgde Hans, die het inmiddels wat rustiger aandoet, voor een bekwame opvolger voor molen De Vlijt in de persoon van Bart Mols die het bedrijf voortzet.
Op de uit te reiken oorkonde staat vermeld: "Als blijk van waardering voor zijn inzet en volharding bij het behoud van molen de Vlijt te Wageningen als ambachtelijke korenmolen, de organisatie van de jaarlijkse molenmarkt, en het opzetten en organiseren van de korenmolenaarscursus."