Foto: Roelof Kooiker


Jan Pijnappel was de zesde generatie Pijnappel die, vanaf 1852 maar liefst, molenaar en eigenaar was van molen De Hoop in het Gelderse Oud-Zevenaar. In zijn handen is de molen vanaf de jaren zeventig omgevormd van een veevoederbedrijf tot een molen die uitsluitend meel produceerde voor menselijke consumptie. Er werd niet alleen geleverd aan bakkers en andere grote afnemers, maar ook aan particulieren, waartoe Jan, samen met zijn vrouw die daarbij een onmisbare rol speelde, een prachtige molenwinkel heeft opgezet. 

Jan heeft voor zijn beroepsgroep en voor het AKG veel betekend. Door zijn afkomst en door zijn achtergrond als bakker heeft hij vele collega’s kunnen adviseren. Hij was een zeer secuur molenaar voor wie het vakmanschap en de deskundigheidsbevordering van de molenaars binnen de vereniging altijd op de eerste plaats kwamen. Behalve dat hij veertig jaar in wisselende functies bestuurslid was van het AKG (een unicum in het bestaan van onze nog relatief jonge vereniging), heeft hij destijds de aanzet gegeven tot de jaarlijkse meel- en graankeuring, waartoe alle leden verplicht zijn. Zo konden de maal- en meelkwaliteit gemonitord en bijgestuurd worden. Hij bemande ook geruime tijd zelf het laboratorium.
In 2017 heeft Jan het molencomplex gelukkig kunnen overdoen aan een opvolger die het molenbedrijf voortzet.
Op de voorjaarsvergadering van het AKG in Hilvarenbeek op 15 april jl. zijn Jan en zijn echtgenote ook nog eens extra in de bloemetjes gezet vanwege hun verdiensten voor “de instandhouding van het korenmolenaarsvak”, zoals dat op de onderscheiding die Jan daar ontving te lezen was.
Het AKG hoopt dat het nog lang van de kennis en wijze raadgevingen van Jan Pijnappel zal kunnen blijven profiteren.