Op 25 april jl. werd in Schiedam het startschot gegeven voor het 40 jarig jubileum van het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde (AKG). De Vrijheid en omgeving was gekozen als locatie, vanwege de recente toetreding tot het AKG na vroeger in de begindagen een van de boegbeelden van het AKG te zijn geweest. De molenaars aangesloten bij het AKG werden op De Vrijheid ontvangen met koffie en (uiteraard) cake van eigen makelij. Nadien werd de gelegenheid geboden het bedrijf in De Vrijheid te bezichtigen, alsmede de winkel in De Walvisch en museummolen De Nieuwe Palmboom. Inmiddels verzamelden de externe genodigden zich in het Jenevermuseum waar het officiële gedeelte, met aansluitend een ledenvergadering, plaats zou vinden.

Opening door voorzitter
Maarten Dolman trapte af met een welkomstwoord en een terugblik op het verleden van het AKG, het heden en vooral ook de toekomst. Het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde werd op 25 maart 1976 officieel opgericht. Het AKG is een gilde, waarin momenteel een 40-tal molenaarsbedrijven in heel Nederland zijn verenigd en waarvan circa 26 bedrijven beroepsmatig worden geëxploiteerd. Op een steenworp afstand van ‘De Vrijheid’ te Schiedam werd in 1975 door de heren B. Kloosterman, M. Schraven, Fr. Hazenberg, J. Houdijk en J. Gunneweg de basis gelegd voor de oprichting van een landelijke organisatie van ambachtelijke korenmolenaars. Na de nodige voorbereidingen werd op 25 maart 1976 het AKG officieel opgericht, met Fr. Gunnewick als voorzitter. Met het verscheiden van diverse oud-beroepsmolenaars, die hun bedrijven onlangs verkochten, is de noodzaak tot het bevorderen van continuïteit binnen het AKG eens te meer van belang. Want ook in de toekomst zal het AKG boegbeeld zijn van de malende korenmolenaars in Nederland.

Molenaar als immaterieel erfgoed
Directeur van De Hollandsche Molen Leo Endedijk stond stil bij het AKG en het belang van het in de oorsprong uit beroepsmolenaars bestaande gilde. De Hollandsche Molen erkent het belang van het AKG naast het Gilde van Vrijwillige Molenaars, dat zich richt op het draaien met molens. Doch beide organisaties maken aanspraak op de bij UNESCO aangevraagde status van immaterieel erfgoed voor het ambacht molenaar (in de breedste zin van het woord). Als jubileumgeschenk zegde Endedijk toe dat De Hollandsche Molen samen met o.a. het AKG zich in zal spannen om een erkenning in de toekomst breed uit te dragen.

Uitreiking Zilveren Meelschep
Aan de voorzitter van gastheer De Schiedamse Molens, Dhr. Van der Vlist, was het de eer om een prijs, die de stichting Schiedamse Molens in 1991 in het leven heeft geroepen, opnieuw leven in te blazen. De Zilveren Meelschep werd in 1991 voor het eerst uitgereikt aan J. Gunneweg en F. Gunnewick tijdens het derde lustrum van het AKG. Vijf jaar later kreeg A. Peereboom de prijs voor bewezen diensten binnen de Molenwereld en het AKG. Nu, tijdens het 40 jarig bestaan, is de prijs uitgereikt aan H. Schippers voor zijn bewezen diensten t.b.v. het AKG. De voormalig voorzitter heeft zich onder andere ingezet voor de totstandkoming van de Hygiënecode van de malende korenmolens en de heropstanding van de korenmolens in de jaren dat malen voor bakkers een kentering kende. Een zichtbaar ontroerde H. Schippers nam tevens een oorkonde en een geldbedrag in ontvangst.
Het officiële gedeelte werd afgesloten met een diacauserie over 40 jaar AKG, met foto’s uit heden en verleden. Deze serie is elders op de website te vinden.

Jubileumartikelen
Na de lunch was er een ledenvergadering  waarin een belangrijk onderdeel de jubileumactiviteiten en -producten betrof. Een eerste belangrijke landelijke activiteit is de broodbakwedstrijd voor thuisbakkers. Georganiseerd door het AKG in samenwerking met TV-bakker Robèrt van Beckhoven. Op deze site leest u er meer over. Daarnaast zijn er een aantal jubileumartikelen ontwikkeld, zoals een bakkersschort en duurzame draagtassen. Het na de intrede van social media uit beeld geraakte periodiek Van Haver tot Gort is in dit jaar als eenmalige jubileumuitgave verschenen. Daarnaast zullen de AKG-molenaars zich nog op verschillende manieren laten horen.