Ballotage De Hoop - BunschotenTijdens de voorjaarsvergadering van het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde te Arnhem op 27 mei jl. zijn een tweetal nieuwe molens toegetreden tot het AKG. De molenaars zijn geballoteerd als ‘gezelmolenaar’ en hebben hun proeve van bekwaamheid afgelegd tegenover de ballotagecommissie (bestaande uit 3 meester-molenaars).
Molen De Hoop te Bunschoten wordt bemalen door Jan Vermeulen.
Na enige tijd als aspirant-lid aangesloten te zijn geweest, mag de molen voortaan het schild van het AKG dragen als volwaardig lid.Ballotage Kijkduin - Schoorl


Voorts zijn voor het eerst zijn twee molenaars op één molen geballoteerd. Het betreft Fred Prins (voorheen van De Walvisch te Schiedam) en John  Bruin.


Zij zullen molen Kijkduin te Schoorl exploiteren.
Met de aansluiting van deze twee molens is het AKG weer uitgebreid vertegenwoordigd in Noord-Holland en Utrecht.
Tevens is molenaar Kees Scherjon van molen d’Olde Zwarver (een reeds bij het AKG aangesloten molen) te Kampen met succes geballoteerd en ontving het certificaat gezelmolenaar.