Tijdens de najaarsvergadering in november 2010 heeft het AKG weer een nieuwe 'Gezel-molenaar' benoemd.

Molenaars die toetreden tot het AKG worden geballoteerd op de molen waar zij werkzaam zijn en van waaruit zij de maal- en winkelactiviteiten exploiteren. De ballotagecommissie bestaat uit een drietal 'oude meesters', die op basis van verschillende aspecten beoordelen of de molenaars het predicaat 'Gezel' waardig zijn. In het najaar is een nieuw 'Gezel-molenaar' benoemd in de persoon van Vincent Kraan. Vincent is molenaar op de nieuw gebouwde molen De Gouden Engel te Koedijk (Noord-Holland). Hier voert hij samen met zijn vrouw Karlijn de scepter over onder andere een ambachtelijk maalbedrijf / molenwinkel ; wederom een aanwinst voor het AKG.


Foto: H. Titulaer overhandigt het AKG schild aan Vincent Kraan